Bản quyền bởi: Nhà thơ Thái Minh Tuyến - Địa chỉ: Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Điện thoại: 0914565719 - Bảotrợ bởi : Thi đàn Việt Nam.